Brod je vrlo osobito mjesto boravka ljudi i od posade i gostiju traži stopostotno poštivanje oštrih pravila ponašanja. Što se ekipa više drži pravila, to će atmosfera na brodu biti bolja.

I - OPĆE ODREDBE

 1. Pravila reda na brodu donose se radi zaštite interesa svih gostiju na brodu.
 2. Ovim Pravilima propisuju se obveze ponašanja gostiju pri korištenju usluga smještaja, prehrane te ostalih usluga kao i način korištenja uređaja i opreme na brodu.

II - PRIJAVA GOSTIJU

 1. Pri dolasku na brod gost je obvezan prijaviti se nadležnom osoblju. Prilikom prijave gost je dužan predati svoje osobne dokumente radi upisa u Knjigu gostiju.
 2. Prije konačnog odlaska sa broda, gost mora odjaviti svoj boravak na brodu i platiti naknadu za pružene usluge. Za plaćene naknade gost dobiva račun.
 3. U slučaju rezervacije, gost je dužan priložiti voucher kojeg dobiva prilikom uplate rezervacije.

III - KORIŠTENJE PROSTORA NA BRODU

 1. Gost prilikom prijave na brod dobiva broj kabine. Tim brojem numeriran je za korištenje svih ostalih usluga na brodu.
 2. Gost treba voditi računa u skučenom prostoru broda o redu i urednosti – svako treba paziti na “svoj prostor” (kabinu gdje spava) i sudjelovati u održavanju urednosti zajedničkih prostorija.
 3. Gost svaki dan ima pravo na sve obroke koje brod ima u ponudi te su oni uključeni u cijenu boravka.
 4. Gost smije koristiti sve sadržaje na brodu koji su namjenjeni gostima.
 5. Gostu je zabranjeno samovoljno upravljati brodskim uređajima bez odobrenja službe broda (posade).

IV - SIGURNOST NA BRODU

 1. Svaki gost prilikom dolaska mora sa posadom broda proći sigurnosni program u slučaju nezgode.
 2. Boravak djece na brodu dozvoljen je isključivo djeci iznad 12 godina i svu odgovornost za njih  preuzimaju roditelji.
 3. Svaka prostorija broda opremljena je prslucima za spašavanje.
 4. U slučaju bilo kakve sumnjive pojave obavezno se obratiti posadi broda.
 5. Planovi putovanja uvijek ovise o vremenskim prilikama i uglavnom ih određuje kapetan broda .
  Mole se gosti da imaju na umu da je sigurnost uvijek na prvom mjestu. Kapetan ima pravo, ovisno o vremenskoj prognozi, na vlastitu ruku izmjeniti rutu i plan putovanja kako bi našim gostima omogućili najbolje moguće uvjete putovanja.

V - ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE NA BRODU

 1. Gost je dužan voditi računa o svojoj imovini i stvarima na brodu.
 2. Uprava broda ne preuzima nikakvu odgovornost za nestale ili oštećene stvari u vlasništvu gosta, te za nesreće ili ozljede na brodu koje nastanu osobnom nepažnjom gosta.

VI - ZAŠTITA OKOLINE NA BRODU

 1. Zabranjeno je ostavljanje i bacanje krutih otpadaka izvan za to predviđenih posuda.
 2. Gosti su obvezni održavati red i čistoću na svim mjestima na kojima borave.
 3. Zabranjeno je uništavanje imovine broda.

VII - JAVNI RED I MIR NA BRODU      

 1. Gosti su dužni poštovati javni red i mir na brodu.
 2. Noćni mir na brodu traje od 22.00 do 06.00 sati. 

VIII - ZAŠTITA OD POŽARA

 1. Brod je opremljen opremom i sredstvima za gašenje požara kojima se obvezno služe svi gosti i od posade broda organizirane ekipe za gašenje požara.
 2. Zabranjeno je unošenje na brod lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava i sl.
 3. U slučaju izbijanja požara na brodu, dužnost je gosta odazvati se organiziranom gašenju.

IX - OSTALA PRAVILA

 1. Razna oštećenja,neispravnost instalacija i opreme i svako nepoštivanje ovih Pravila reda na brodu,  gost prijavljuje  posadi broda.
 2. Žalbe u svezi sa radom broda, gost može upisati u Knjigu žalbi koja se nalazi u zajedničkoj prostoriji gostiju.

X - POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA REDA NA BRODU

 1. Gost je obvezan pridržavati se svih odredaba ovih Pravila reda na brodu.
 2. Ako se utvrdi nepoštivanje ovim Pravilima propisanih zabrana, uprava broda može gostu koji ne poštuje zabranu otkazati smještaj na brodu.
 3. U slučajevima otkazivanja smještaja sukladno odredbama stavka 2. ove točke, gost je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.

POSADA BRODA